Đăng tin

[+] Làm thế nào để tin đăng bán đạt hiệu quả cao nhất?
+ Để tin đăng bán đất, nhà của bạn đạt hiệu quả cao nhất, được người mua quan tâm nhất thì thông tin mô tả về mảnh đất, ngôi nhà của bạn càng chi tiết càng tốt và đặc biệt nên có ảnh thật về nhà, đất của bạn.
+ Theo thống kê của NinhBinhGold – Đất Vàng Ninh Bình với các tin đăng bán có ảnh thật, người mua quan tâm tới Nhà đất hơn rất nhiều so với Nhà đất không có ảnh.
+ Hơn nữa, trong kết quả tìm kiếm nhà, đất, NinhBinhGold – Đất Vàng Ninh Bình sẽ ưu tiên thứ tự cho những tin có ảnh thật và đầy đủ thông tin hơn những tin không có ảnh và ít thông tin về giao dịch.
+ Vì vậy, bạn không nên vội vàng đăng tin khi thông tin về nhà đất của bạn chưa đầy đủ.
Thân ái, NinhBinhGold!

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Điện thoại:

Loại nhà đất:

Giá (bắt buộc):

Diện tích (bắt buộc):

Vị trí (bắt buộc):

Nội dung (bắt buộc):

Hình Ảnh Nhà Đất: